Social Icons

เถาเกล็ดนาคราช

เถาเกล็ดนาคราช
ชื่ออื่น : เถานาคราช, กีบมะรุม, มือเปรา, เกล็ดนาคราช, เครืองูเก็ดนาคราช
ชื่อสามัญ : -
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dischidia imbricata, Blume,
วงศ์ : ASCLEPIADACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อย ชอบเกาะไต่ ไปตามกลีบหินหรือบนไหล่เขา มีลักษณะคล้ายกับงู เหลือม และจะมีเกล็ดเล็ก ๆ ลายตลอดเถา เป็นสีด่าง ๆ เหลืองขาว
ใบ : จะแตกแยกออกมาตามเถา เป็นตอน ๆ มีลักษณะคล้ายใบสาเก หรือกระแตไต่ไม้ หรือ ช้องนางสีดา
ราก : จะเป็นฝอยเล็ก ๆ ชอบเกาะตามหิน
ส่วนที่ใช้ : เถา ใช้เป็นยา
สรรพคุณทางสมุนไพร
เถา ใช้ฝนกับสุราทารักษาพิษตะขาบ พิษแมลงป่อง และอสรพิษขบกัด เป็นยาเย็นและยาถอนพิษได้ดี หรือใช้เถาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปคั่วไฟให้เหลืองแล้วใช้ดองกับสุรากินรักษาอาการปวดเอว และสันหลังเนื่องจากเลือดระดูไม่ปรกติ เป็นยาขับเลือดระดู

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม