Social Icons

หวายลิง

หวายลิง
ชื่ออื่น  หวายเย็บจาก  หวายลี
ชื่อวิทยาศาสตร์  Flagelaria indica Linn. 
ชื่อวงศ์   FLAGELLARIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้เถาล้มลุก มีลำต้นแข็ง ยาวได้ถึง 20 เมตร ใบเรียวยาวรูปใบหอก ยาวได้ถึง 50 ซม. ปลายม้วนเป็นมือเกาะ ก้านใบสั้นหรือไร้ก้าน กาบใบเป็นหลอด ยาว 1-7 ซม. เป็นริ้วตามยาว ช่อดอกแยกแขนง ยาวได้ถึง 30 ซม. ดอกสีขาวครีม กลีบบาง ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่แคบ ผลทรงกลม ผิวเรียบ ผนังผลชั้นนอกสุกสีส้ม บาง ผนังผลชั้นใน แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 0.5-0.6 ซม. เมล็ดเดียว  ในไทยพบมากทาภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นตามที่ชุ่มชื้น ตามชายป่าโกงกาง
สรรพคุณทางสมุนไพร
เถา   รสเย็นกร่อย แก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม