Social Icons

หมุยป่า

หมุยป่า

ชื่ออื่น  ส่องฟ้า,หวดหม่อนต้น,หัสคุณดง,ลอดฟ้า,โปร่งฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ CLAUSENA HAMANDIANA

ชื่อสามัญ      -

ชื่อวงศ์ RUTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

หมุยป่าเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงกลาง สูงประมาณ 3 เมตร แตกก้านใบจากกิ่ง เป็นใบคู่ขนานไปจนตลอดก้าน  ใบมีขนาดประมาณ 1.5x5 ซ.ม. มีดอกเล็กออกเป็นช่อ  สีขาว ปกติดอกจะออกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม  ใบและดอกมีรสขมและกลิ่นเฉพาะตัว  บางต้นไม่ขมมาก ภาษาใต้เรียกว่า  “ขมแบบหลอมๆ” ยอดอ่อนและดอกรับประทานเป็นผัก

สรรพคุณทางสมุนไพร

ราก ต้มดื่มแก้ไข้ ปวดศรีษะ แก้พิษสำแดง ผสมกับรากหนามงัวซัง และเหง้าของว่านน้ำปริมาณเท่ากัน ต้มดื่มแก้หลอดลมอักเสบ ผสมกับรากน้ำนมราชสีห์ รากทับทิมและเดือยไก่ป่า ฝนกับน้ำและทาตัวแก้ไข้กำมะลา(อาการไข้หมดสติและตายโดยไม่ทราบสาเหตุ) ตำรายาโบราณ ราก ผสมเป็นยาหยอดตา แก้ตามืด ตามัว ตาฝ้าฟาง แสบตา

ราก ฝนกับน้ำดื่มและทาแก้พิษงู

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม