Social Icons

เข็มป่า


เข็มป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixora Cibdela Craib
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น  : เข็มตาไก่ (เชียงใหม่), เข็มโพดสะมา (ตานี), เข็มดอย (พายัพ) ,เข็มป่า (ไทย)
วงศ์ : RUBIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง ลำต้นนั้นใหญ่ประมาณเท่าข้อมือ ลำต้นมีความสูงประมาณ 3-4 เมตร
ใบ : ใบนั้นจะมีสีเขียวสด เป็นรูปไข่ยาวๆ ริมขอบใบเรียบ ใบนั้นจะยาวประมาณ 6-18 ซม. และ กว้างประมาณ 2.5 ซม.
ดอก : ดอกเข็มจะออกตลอดปี และออกดอกเล็ก ๆ เป็นพวงเหมือนดอกเข็มธรรมดา แต่จะมีดอกเป็น สีขาว
ผล : ผลนั้นจะมีลักษณะเป็นผลกลม ๆ และมีสีเขียว
การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด และตอนกิ่ง
ส่วนที่ใช้ : ดอก ใบ ผล เปลือก และราก ใช้ทำเป็นยา
สรรพคุณทางสมุนไพร
ดอก ใช้รักษาโรคตาเปียก ตากแดง ตาแฉะ
ใบ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิทั้งปวง
ผล ใช้เป็นยารักษาโรคริดสีดวงจมูก
เปลือก ใช้ตำแล้วคั้นเอาน้ำหยอดหูใช้ฆ่าแมงคาเรืองเข้าหู
ราก ใช้ทำเป็นยารักษาเสมหะในท้อง หรือในทรวงอก

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม