Social Icons

พุทธรักษา

พุทธรักษา
ชื่ออื่น พุทธศร (เหนือ), ดอกบัวละวง (ลำปาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Indian Shot Canna indica Linn.  

ชื่อวงศ์  CANNACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าใต้ดินต้นสูง 3-4 ฟุต ใบเดี่ยวเป็นแผ่นกว้างรูปหอกใหญ่ปลายแหลม ลักษณะคล้ายพวงขมิ้นอ้อย แต่ต้นจะสูงกว่าก้านใบยาวเรียวกว่า ดอกออกเป็นช่อมีก้านตั้งสูง กลีบดอกเล็กเรียวเหมือนเล็บมือยาวๆ สีแดง ผลกลมเท่าหัวแม่มือ ผิวเป็นเม็ดใสๆรอบ สีเขียว แต่เดิมปลูกเป็นไม้ประดับ   ปัจจุบันมีพันธุ์ดอกใหญ่สวยงามกว่า   จึงหาค่อนข้างยาก  พบหลงเหลืออยู่ตามที่รกร้างว่างเปล่า ที่ลุ่มชื้นแฉะเป็นบางครั้ง
สรรพคุณทางสมุนไพร

ดอก   รสเย็น ตำพอกห้ามเลือด รักษาแผลหนองเมล็ด   รสเมาเย็น ตำพอกแก้ปวดศีรษะเหง้า   รสเย็นฝาดขื่น  บำรุงปอด  แก้วัณโรค  แก้ไอ  แก้โรคตับอักเสบ  ตัวเหลือง
แก้ประจำเดือนไม่ปกติมามากหรือมาไม่หยุด แก้บิดเรื้อรัง แก้แผลอักเสบบวม สมานแผล แก้ตกขาว แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ไอมีเลือด

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม