Social Icons

ดาดตะกั่วเถา

ดาดตะกั่วเถา

ชื่ออื่น  คำแดง, หลังแดง, เอ็นเขา

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cissus javana DC.

ชื่อวงศ์  VITACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้พุ่มเลื้อยพาดพัน ยาว 2-10 เมตร ลำต้นเป็นสัน 5-6 เหลี่ยม บริเวณปลายกิ่งสีแดง
ลักษณะใบ
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนานแกมใบหอก ด้านบนสีเขียวเข้ม มักมีขนสีขาวบริเวณเส้นใบ ก้านใบสีแดง
ลักษณะดอก
ดอกช่อ ออกตรงข้ามใบ ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีเขียวปลายกลีบสีแดง
ลักษณะผล
ผลสด รูปทรงกลม สีแดงเข้ม

สรรพคุณทางสมุนไพร

ยาพื้นบ้านล้านนาใช้ ใบสด ขยี้ทาแก้กลาก เกลื้อน ใบสด ขยี้ทาแก้กลาก เกลื้อน

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม