Social Icons

มะหวด(กำชำ)

มะหวด(กำชำ)
ชื่ออื่น  กำซำ กำจำ ชันรู มะหวดบาท มะหวดลิง ซำ นำซำ มะจำ มะหวดป่า หวดคา สีฮอกน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ต้น ลักษณะใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ขอบขนานหรือรูปไข่แกมขอบขนาน
ลักษณะดอกดอกช่อ ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว
ลักษณะผลผลสดรูปไข่ เมื่อสุกสีม่วงดำ

สรรพคุณทางสมุนไพร
ราก แก้ไข้ แก้พิษฝีภายใน ศีรษะแก้ไข้ ปวดศีรษะและพอกรักษาโรคผิวหนังผื่นคันเมล็ด แก้โรคไอหอบ ไข้ซางเด็ก (โรคของเด็กเล็กมีอาการเบื่ออาหาร ซึม มีเม็ดขึ้นในปากและคอ ลิ้นเป็นฝ้า) ไอกรน

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม