Social Icons

สามร้อยยอด

image
ชื่อวิทยาศาสตร์   Lycopodium clavatum Linn.
ชื่อวงศ์               LYCOPODIACEAE
ชื่ออื่น       หญ้ารังไก่ กูดขน หญ้าก้านเพียง แหยงแย้ ดอกหิน สลาบ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นพืชกึ่งเฟิร์น ลำต้น เป็นเหง้ายาวเลื้อยไปตามผิวดิน ด้วยรากที่ยึดเกาะแล้วชูยอดตั้งชันขึ้นและแตกกิ่งย่อยอีกมากมาย จนมีทรงพุ่มคล้ายต้นสน ที่อาจสูงได้ถึง50 ซม. หรือมากกว่า ลำต้นที่แผ่ราบไปตามผิวดิน จะเลื้อยยาวไปได้ไกลมากกว่า 50 ซม.ใบเล็กๆ สีเขียวอ่อนปกคลุมหนาแน่น เรียงเวียนสลับ ลักษณะใบเรียวแหลมและลู่ไปทาง
ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 3-5 ม.ม. ใบจะติดแน่นกับผิวลำต้นจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนเป็นใบและลำต้น ส่วนขยายพันธุ์ ทำหน้าที่สร้างสปอร์ของสามร้อยยอด เกิดที่ปลายกิ่งโค้งห้อยลงมา ยาว 0.5-1.5 ซ.ม. มีลักษณะเป็นใบเกล็ดเล็กๆ อัดกันแน่นรอบแกน ที่โคนใบเกล็ดด้านในติดกับแกนลำต้น มีอับสปอร์ติดอยู่ที่โคนใบเกล็ด สามร้อยยอด เป็นพืชมีรูปทรงเป็นพุ่มสวยงาม ทุกส่วนจะมีสีเขียวอ่อนสุกใส

สรรพคุณทางสมุนไพร
- ทั้งต้น ต้มน้ำอาบรักษาอาการมือเท้าชาหรือใช้ต้มน้ำร่วมกับ ใบช่านโฟว(ว่านน้ำเล็ก) ลำต้นป้วงเดียตม เครือไฮ่มวย ต้นถ้าทาง เมีย ใบสะโกวเดี๋ยง(เดื่อฮาก) ใบอิ่มบั๊วะ(หนาดหลวง) ใบจ้ากิ่งยั้ง (ก้านเหลือง) ใบทิ่นหุ้งจา(ฝ่าแป้ง)ให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟ อาบเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม