Social Icons

เห็ดโคน

imageimage
ชื่อวิทยาศาสตร์    Termitomyces fuliginosus Heim
ชื่อวงศ์    Termitophilae
ชื่ออื่น    เห็ดปลวก  เห็ดปลอก เห็ดโคนดำ เห็ดโคนขาว เห็ดจูน เห็ดนมหมู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ดอกเห็ดเป็นสีน้ำตาลปนเทา ยอดหมวกแข็งแรง เมื่อยังอ่อนดอกตูมมีรูปร่างเป็นรูปหัวศร เมื่อแก่ยอดหมวกจะบานออกคล้ายหมวกจีน ก้านดอกยาวประมาณ ๕-๒๐ เซนติเมตร โคนก้านดอก เหนือระดับดินโป่งออกเป็นกระเปาะใหญ่ โคนก้านดอกใต้ระดับดินยาวเรียวเป็นสีน้ำตาลอ่อนปนเทา เนื้อเยื่อภายในก้านดอกมีสีขาวและละเอียดแน่นไม่มีรูกลวงตรงกลางทำให้เนื้อเห็ดมีสภาพเหนียว นุ่ม กรอบเห็ดโคนที่มีอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมี ๒ ชนิด คือ เห็ดโคนเล็ก และเห็ดโคนใหญ่ เห็ดโคนเล็ก ดอกจะเล็กเนื้อนุ่มกว่าเห็ดโคนใหญ่ลักษณะพิเศษของเห็ดโคนกำแพงเพชรคือ เมื่อปรุงเป็นอาหารแล้วจะมีรสชาติ หวาน หอม กรอบนุ่มไม่กระด้าง
แหล่งที่พบพบทั่วไปในป่า เห็ดโคนมักชอบขึ้นในบริเวณที่มีปลวกอาศัยอยู่ จึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเห็ดปลวกแต่ละปีจะมีขึ้นเพียงช่วงระยะเดียวคือประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

สรรพคุณทางสมุนไพร
สรรพคุณช่วยเจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้บิด แก้คลื่นไส้ อาเจียน แก้ไอ ละลายเสมหะ การทดลองทางเภสัชศาสตร์พบว่าน้ำที่สกัดจากเห็ดโคนสามารถยับยั้งเชื้อโรคบางชนิด เช่น เชื้อไทฟอยด์ได้

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม