Social Icons

ผักโขมหนาม

ผักโขมหนาม (Spiny Pigweed)
Amaranthus Spinosus Linn.
AMARANTHACEAE

ชื่ออื่น
ผักโขมหนาม ปะตีปะลา (เขมร)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พืชล้มลุก ลำต้นสูง 30-110 เซนติเมตร อวบน้ำโปร่งแสง แตก
กิ่งก้านมากรอบตัวต้น มีหนามแหลมตามข้อ ยาว 1-3 เซนติเมตร ใบ เป็นใบ
เดี่ยวรูปหอก ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนจะมีขนปกคลุม
เล็กน้อย ตามเส้นใบมีเขียว ใบกว้าง 2.2-7.3 เซนติเมตร ดอก ช่อดอกออกที่
ปลายยอด และตรงข้อข้างลำต้น ดอกขนาดเล็ก ติดก้านช่อสีเขียว ช่อดอกมี
หนามแหลมยาว 2 อัน หรืออาจมีมากกว่านี้ แต่ช่อดอกปลายยอดไม่มีหนามกลีบดอกมี 5 กลีบ เมล็ด มีขนาดเล็ก สีดำ การขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด


ประโยชน์และสรรพคุณ
 รับประทานเป็นผัก ลำต้น โดยลอกเปลือก
และหนามออก ยอดอ่อนใช้แกงจืด ผัดน้ำมัน แกงเลียง แกงส้ม แกงอ่อม
เป็นต้น ทั้งต้นย่างไฟแก้ตกเลือด แ่น่นท้อง ขับน้ำนม
ขับปัสสาวะ ใบ อินโดนีเซีย ใช้ฟอกเลือด พอกแผล อินเดีย ใช้ ต้นใบ และ
ราก แก้อาการคันตามผิวหนัง เป็นยาระบายในเดือก

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม