Social Icons

หญ้าแพรก

หญ้าแพรก
ชื่อวิทยาศาสตร์  Bermuda Grass, Dub GrassCynodon dactylon Pers.   
ชื่อสามัญ 
ชื่อวงศ์   GRAMINEAE
ชื่ออื่น  หญ้าเป็ด (เหนือ) หญ้าแผด
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นกลมเล็กเรียวยาว เป็นปล้องๆทอดนอนไปตามผิวดิน ใบเล็กแคบเรียวยาว 1-2 นิ้ว ปลายแหลม ออกเป็นกระจุก ตามข้อ เมื่อแก่เข้าจะเกิดใบเป็นกระจุกโต  เกิดตามหน้าดินทั่วไป
สรรพคุณทางสมุนไพร
ทั้งต้น   รสขมเย็น ตำกับสุราพอกหรือทาแก้พิษอักเสบ ปวด บวม ต้มดื่มแก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัว เหือดหัด สุกใส ดำแดง เป็นต้น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ตกโลหิตระดูมากเกินไป  แก้อาเจียนเป็นเลือด ขับลมแก้อัมพาต ปวดเมื่อยตามกระดูก แก้โรคเบาหวาน ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ริดสีดวงทวาร

ราก   รสขมเย็น ต้มหรือบดปั้นเม็ดรับประทาน แก้โรคแผลหนองเรื้อรัง แก้กามโรคระยะออกดอกขับปัสสาวะ  แก้นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ แก้ริดสีดวงทวารที่มีเลือดออก แก้บวมน้ำ

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม