Social Icons

ฝอยลม

ฝอยลม 
ชื่ออื่น  ปู่เจ้าลอยท่า, หญ้าพองลม
ชื่อวิทยาศาสตร์     Psilotum triquetrum Sw.
ชื่อวงศ์   .   PSILOTACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชตระกูล ไลเคน เป็นพืชที่ขึ้นในที่มีอากาศชื้นสูงและบริสุทธิ์มากๆ ลักษณะจะเป็นฝอยสีเขียวอ่อน เกาะตามกิ่งไม้ ฝอยลมนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องวัดความบริสุทธิ์ของอากาศได้เป็นอย่างดี ถ้าที่ใดมีฝอยลมอยู่ แสดงว่าที่นั้นมีอากาศที่บริสุทธิ์มาก จะพบเห็นฝอยลมเกาะตามกิ่งไม้และไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้น อาศัยเกาะกินอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ในป่าดงดิบเขา ริมแม่น้ำลำธาร  เมื่อโตมากๆมักจะหล่นลงมาตามแม่น้ำลำธาร ลอยมาติดอยู่ตามที่ต่างๆ ลักษณะเป็นเส้นกลมฝอยๆเหมือนรากฝอยของต้นไม้ สีเขียวอมขาว พบในป่าดงดิบชื้นทั่วไป

 สรรพคุณทางสมุนไพร

ทั้งต้น   รสจืดเย็น  ดับพิษ  ถอนพิษ แก้ไข้ตัวร้อน แก้ร้อนใน กระสับกระส่าย หมอเมือง ใช้แก้โรคกระเพาะอาหาร  แก้ไซนัส  ลดไขมันหน้าท้อง  แก้กระษัย  ไตพิการ   ขับปัสสาวะ

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม