Social Icons

หนามหัน

หนามหัน
ชื่ออื่น  หนามหืน, พังก๋า (บุรีรัมย์), ฮาย (สงขลา), หนามหันดำ, หันขาว กำจาย กระจาย ขี้คาก (แพร่), ขี้แรด (ภาคกลาง), ตาฉู่แม สื่อกีพอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), มะหนามจาย มะนามจาย (ตาก), หนามแดง (ตราด), หนามหัน (จันทบุรี), ฮาย ฮายปูน (ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์    Caesalpinia godefroyana O.Kze.  C.

ชื่อสามัญ thorelii Gagnep. 

 ชื่อวงศ์    LEGUMINOSAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไม้เถายืนต้นคล้ายส้มป่อย ใบประกอบสองชั้น ใบย่อยเล็กรูปไข่ยาวเหมือนใบส้มป่อย ใบหนามหันสีแดงอมดำ เปลือกต้นสีดำมีหนามตลอดต้น หันขาว เปลือกต้นสีเทาขาวไม่มีหนาม ดอกสีเหลืองสด เป็นช่อยาว 25-30 ซม. ใบมีกลิ่นเหม็นเขียว  เกิดตามป่าเขาและป่าเบญจพรรณทั่วไป สังเกตจากรสของใบ  ถ้าเป็นส้มป่อยใบจะมีรสเปรี้ยว

สรรพคุณทางสมุนไพร
ราก   รสฝาด กล่อมโลหิต แก้ไข้ทับระดู แก้ระดูทับไข้

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม