Social Icons

ผัดเป็ดไทย


ผัดเป็ดไทย
ชื่อสามัญ :mukunuwenn
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera sessilis
วงศ์ : Amaranthaceae
ชื่ออื่น  ผักเป็ดไทย ผักเป็ด  เปรี้ยวแดง ผักเปี๋ยวแดง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
          ต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง หรืออาจจะเลื้อยแล้วแต่สภาพแวดล้อม ตามข้อของต้นจะ มีรากขึ้น ลำต้นสูงประมาณ 0.5-3 ฟุต มีทั้งสีแดง สีขาวอมเขียว         ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวจะออกตามข้อของต้น ซึ่งลักษณะของใบและขนาดของใบนั้น จะไม่เหมือนกันและ ไม่เท่ากัน มันจะขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วย จะมีทั้งแบบใบแคบยาวเรียวแหลม ปลายแหลม ปลายมน และไข่กลับ ถ้าดินที่ปลูกแห้งแล้งใบจะเล็ก ถ้าแฉะใบก็จะใหญ่สมบูรณ์ ใบมีสีเขียว ก้านใบ สั้นมาก ประมาณ 1-5 มม.         ดอก ออกเป็นช่อกลมๆ อยู่ตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 0.5-1 ซม. ไม่มีก้านดอกแต่เมื่อดอกร่วงโรยไปจะดูเหมือนกับมีก้านดอก ดอกสีขาวหรือม่วงแดงมี 5 กลีบ ในแต่ละดอกมีใบประดับเป็นเยื่อบางๆ สีขาว 2 อัน         ผล ผลมีรูปร่างคล้ายรูปไต แต่มีขนาดเล็กมากกว้าง 2 มม. ยาว 3 มม. ซึ่งผลนี้จะร่วงโรยพร้อมกับกลีบดอก
สรรพคุณทางสมุนไพร
นำมาปรุงเป็นยาฟอกเลือด บำรุงเลือด ดับพิษเลือด

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม