Social Icons

ลางสาด


ลางสาด
ชื่อสามัญ : Lancet, Langsium, Langsat

ชื่อพฤกษศาสตร์ :
Lansium domesticum, Corr.

ชื่อวงศ์ :
Meliaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลางสาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเป็นใบรวม มีใบย่อยเป็นแบบขนนกออกสลับกัน ดอกออกเป็นพวงสีเหลือง ผลสีเหลืองอ่อนรูปร่างกลมหรือรูปไข่ เปลือกผลบางมีขนนิ่ม มียางสีขาว ผลออกตามลำต้นหรือกิ่งที่แก่ เนื้อหุ้มเมล็ด ลักษณะใส ผลหนึ่งมีประมาณ 5 เมล็ด

การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ดหรือกิ่งตอนปลูก

สรรพคุณทางยาสมุนไพร
ใบ แก้บิด
เมล็ด ขับพยาธิ
เปลือกของผล สดหรือแห้ง 10 ผล หั่นคั่วชงน้ำดื่ม กินครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 4-5 ครั้งแก้ท้องร่วง ท้องเดิน หากนำเปลือกมาเผาเป็นควันจะขับไล่ยุงได้

ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

นิทานสอนเด็ก นิทานอีสป นิทานก่อนนอน

สถิติการเข้าชม